Primăria Săsciori - România

                 
       
Primăria   Consiliul local   Departamente   Noutăţi   Investiţii

Asistenta sociala

ASISTENTA SOCIALA

 

Descarcare/Vizualizare AJUTOARE ACORDATE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU GAZE NATURALE
Descarcare/Vizualizare AJUTOARE ACORDATE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU LEMNE, CARBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI
Descarcare/Vizualizare LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social
Descarcare/Vizualizare Acte necesare pentru intocmirea anchetei sociale in vederea incadrarii/reincadrarii adultului in grad de handicap
Descarcare/Vizualizare Acte necesare pentru intocmirea anchetei sociale in vederea incadrarii/reincadrarii minorului in grad de handicap

 

Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei: pt. persoanele care sunt beneficiare de alocatia pt Sustinerea familiei:

       -Cererea si declaratia pe proprie raspundere Tip - de la Primarie - Biroul de asistenta sociala;

       -Acte justificative ale veniturilor nete (Adeverinte de salar, cupoane pensii, cupoane somaj, cupoane indemnizatii, si alte venitur obtinute in luna anterioara depunerii cererii);

       -Adeverinta fisc pentru persoanele peste 18 ani;

       -Declaratie notariala pe proprie raspundere pentru persoanele peste 18 ani, care nu obtin venituri;

       -Declaratia titularului cu privire la acordul prelucrarii datelor cu caracter personal, conform Regulamentului European nr. 679/2016;

       -Certificatul de inmatriculare al autoturismului, dupa caz;

       -Adeverinta registrul agricol;

       -Adeverinta impozite si taxe;

       -Acte de identitate pentru celelalte persoane cu care locuieste familia beneficiara de ASF;

 

Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru pentru incalzirea locuintei: pt. persoanele care nu sunt beneficiare de alocatia pt Sustinerea familiei:

       -Cererea si declaratia pe proprie raspundere Tip - de la Primarie - Biroul de asistenta sociala;

       -Copie xerox certificate de nastere pentru copiii care nu au implinit varsta de 14 ani;

       -Copie xerox carti/buletine de identitate pentru toate persoanele, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu sau resedinta, care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil;

       -Copie certificat de casatorie;

       -Acte justificative ale veniturilor nete (Adeverinte de salar, cupoane pensii, cupoane somaj, cupoane indemnizatii, si alte venitur obtinute in luna anterioara depunerii cererii);

       -Adeverinta fisc pentru persoanele peste 18 ani;

       -Declaratie notariala pe proprie raspundere pentru persoanele peste 18 ani, care nu obtin venituri;

       -Declaratia titularului cu privire la acordul prelucrarii datelor cu caracter personal, conform Regulamentului European nr. 679/2016;

       -Certificatul de inmatriculare al autoturismului, dupa caz;

       -Adeverinta registrul agricol;

       -Adeverinta impozite si taxe;

       -Factura E-ON gaz;

       -Dosar cu sina;

 

Acte necesare pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei:

       -Cerere si declaratia pe propria raspundere - Tip;

       -Copie livret de familie;

       -Copie xerox certificate de nastere pentru copii;

       -Copie certificat de casatorie;

       -Copie xerox carti/buletine de identitate pentru toti membrii familiei;

       -Acte justificative ale veniturilor nete (Adeverinte de salar, cupoane pensii, cupoane somaj, cupoane indemnizatii, si alte venitur obtinute in luna anterioara depunerii cererii);

       -Adeverinta fisc pentru persoanele peste 18 ani;

       -Adeverinta registrul agricol;

       -Adeverinta de la biroul impozite si taxe;

       -Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant care sa ateste faptul ca frecventeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii, pentru copii de varsta scolara;

       -Copie grade de handicap, dupa caz;

       -Certificatul de inmatriculare al autoturismului dupa caz;

       -Dovada eliberata de secretariatul comisiei pentru protectia copilului prin care se atesta faptul ca copilul prin care se atesta faptul ca copilul incadrat in gradul grav sau accentuat de handicap nu poate fi inscris in nici o forma de invatamant, prevazuta de lege;

       -Dosar cu sina;

 

Acte necesare pentru acordarea ajutorului social:

       -Cerere si declaratia pe propria raspundere - Tip;

       -Copie livret de familie;

       -Copie xerox certificate de nastere pentru copii;

       -Copie certificat de casatorie;

       -Copie xerox carti/buletine de identitate pentru toti membrii familiei;

       -Acte justificative ale veniturilor nete (Adeverinte de salar, cupoane pensii, cupoane somaj, cupoane indemnizatii, si alte venitur obtinute in luna anterioara depunerii cererii);

       -Adeverinta fisc pentru persoanele peste 18 ani;

       -Declaratie notariala pe proprie raspundere pentru persoanele peste 18 ani, care nu obtin venituri;

       -Adeverinta registrul agricol;

       -Adeverinta de la biroul impozite si taxe;

       -Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant care sa ateste faptul ca frecventeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii, pentru copii de varsta scolara;

       -Copie grade de handicap, dupa caz;

       -Certificatul de inmatriculare al autoturismului dupa caz;

       -Adeverinta medicala pentru persoanele peste 16 ani care nu urmeaza o forma de invatamant potrivit legii;

       -Adeverinta de la somaj pentru persoanele peste 16 ani care nu urmeaza o forma de invatamant potrivit legii si nu sunt incadrate in grad de handicap;

       -Polita de asigurare a locuintei;

       -Actul de proprietate a locuintei;

       -Dosar cu sina;

 

Acte necesare pentru acordarea alocatiei de stat:

       -CERERE TIP;

       -Certificat de nastere nou-nascut - copie xerox si original;

       -Carte de identitate parinti - copie xerox si original;

       -Documente din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul (daca este cazul) in copie;

       -Pentru copillul cu handicap, cererea este insotita si de copia certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de handicap;

       -Extras de cont, daca se solicita plata in cont bancar;

 

Acte necesare pentru acordarea alocatiei de stat:

       -CERERE TIP;

       -Certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita alocatia de stat - copie xerox si original;

       -Acte de identitate parinti - copie xerox si original;

       -Certificat comunitar de rezidenta - copie xerox si original;

       -Certificat de casatorie;

       -Hotarare de divort;

       -Hotarare judecatoreasca de incredintare, incredintare in vederea adoptiei, de plasament, de plasament in regim de urgenta, de instituire a tutelei;

       -Certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap;

       -Extras de cont, daca se solicita plata in cont bancar;

       -Document din care sa rezulte ca minorul nu beneficiaza de alocatie de stat pe teritoriul statului unde s-a nascut;

       -Imputernicire notariala pentru persoana indreptatita sa reprezinte parintii plecati in strainatate;

       -Actul de identitate al persoanei imputernicite sa reprezinte parintii plecati in strainatate - copie xerox si original;

       -Solicitare suplimentara de informatii;

 

 

Primăria Săsciori

 

Str. Strada Principală 363, Săsciori 517660
Telefon : 0258 741 110
E-mail: primariasasciori@yahoo.com
 
 
 

 

Copyright 2017 © comunasasciori.ro Webmaster www.virtualsolution.ro