Primăria Săsciori - România

 

Primăria Săsciori

ALEGERI LOCALE 2024 - Biroul electoral de circumscriptie nr. 64

UN MESAJ PENTRU VIITOR proiect finantat

prin Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

 

Şedinte consiliul local

Str. Strada Principală 363, Săsciori 517660
Telefon : 0258 741 110
E-mail: primariasasciori@yahoo.com

               sasciori@ab.e-adm.ro


Plateste on-line

                 
       
Primăria   Consiliul local   Departamente   Noutăţi   Informatii financiare

Registru cadouri

Înapoi la meniul anterior

Registrul de evidenţă a cadourilor  
Potrivit prevederilor Legii nr. 251 din 16 iunie 2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei:
(1) Persoanele care au calitatea de demnitar public şi cele care deţin funcţii de demnitate publică, magistraţii şi cei asimilaţi acestora, persoanele cu funcţii de conducere şi de control, funcţionarii publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice sau de interes public, precum şi celelalte persoane care au obligaţia să-şi declare averea, potrivit legii, au obligaţia de a declara şi prezenta la conducătorul instituţiei, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1):
1.    a) medaliile, decoraţiile, insignele, ordinele, eşarfele, colanele şi altele asemenea, primite în exercitarea demnităţii sau a funcţiei;
2.    b) obiectele de birotică cu o valoare de până la 50 euro.
La sfârşitul fiecărui an, autorităţile, instituţiile publice sau persoanele juridice publică lista cuprinzând bunurile depuse potrivit prezentei legi şi destinaţia acestora, pe pagina de Internet a persoanei juridice respective ori în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Cheltuielile de publicare se suportă de persoana juridică din care fac parte persoanele prevăzute la art. 1.
Anul 2022 – Nu au fost declarate cadouri primite de angajaţii primăriei comunei Săsciori;
Anul 2021 – Nu au fost declarate cadouri primite de angajaţii primăriei comunei Săsciori;
Anul 2020 – Nu au fost declarate cadouri primite de angajaţii primăriei comunei Săsciori;
Anul 2019 – Nu au fost declarate cadouri primite de angajaţii primăriei comunei Săsciori;
Anul 2018 – Nu au fost declarate cadouri primite de angajaţii primăriei comunei Săsciori;
Anul 2017 – Nu au fost declarate cadouri primite de angajaţii primăriei comunei Săsciori;
Anul 2016 – Nu au fost declarate cadouri primite de angajaţii primăriei comunei Săsciori;
Anul 2015 – Nu au fost declarate cadouri primite de angajaţii primăriei comunei Săsciori;
Anul 2014 – Nu au fost declarate cadouri primite de angajaţii primăriei comunei Săsciori;
 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Primăria Săsciori

 

Str. Strada Principală 363, Săsciori 517660
Telefon : 0258 741 110
E-mail: primariasasciori@yahoo.com

              sasciori@ab.e-adm.ro

 
 
 

 

Copyright 2017 © comunasasciori.ro Webmaster www.virtualsolution.ro