Primăria Săsciori - România

 

Primăria Săsciori

ALEGERI LOCALE 2024 - Biroul electoral de circumscriptie nr. 64

UN MESAJ PENTRU VIITOR proiect finantat

prin Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

 

Şedinte consiliul local

Str. Strada Principală 363, Săsciori 517660
Telefon : 0258 741 110
E-mail: primariasasciori@yahoo.com

               sasciori@ab.e-adm.ro


Plateste on-line

                 
       
Primăria   Consiliul local   Departamente   Noutăţi   Informatii financiare

Criteriile necesare pentru angajare asistent personal pentru persoanele incadrate in gradul grav de handicap cu asistent personal si au optat pentru aceasta

         Poate fi incadrata cu contract individual de munca in functia de asistent personal persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

- are varsta minima de 18 ani impliniti;

- nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face incompatibila cu exercitarea ocupatiei de asistent personal;

- are capacitate deplina de exercitiu;

- are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata de medicul de familie sau pe baza unui examen de specialitate;

- a absolvit cel putin cursurile invatamantului general obligatoriu, cu exceptia rudelor sau afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum si cu exeptia sotului sau sotiei, dupa caz;

- nu pot detine calitatea de asistent personal, persoanele care beneficiaza de concediu pentru cresteres copilului in varsta de pana la 2 ani sau in cazul copilului cu handicap pana la varsta de 7 ani;

Actele necesare pentru angajare asistent personal pentru persoanele incadrate in gradul grav de handicap cu asistent personal si au optat pentru aceasta

     Pentru a fi incadrata ca asistent personal, persoana respectiva v-a depune un dosar cu urmatoarele acte:

Pentru persoana cu handicap:

- copie xerox carte de identitate sau certificat de nastere al persoanei cu handicap;

- copie xerox certificat de nastere,  certificat de casatorie, dupa caz;

- copie xerox certificat de incadrare in grad de handicap;

- acordul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba exprimata in scris, referitor la obtiunea parintilor/reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, adultilor cu handicap grav oti reprezentantilor legali ai acestora;

- veniturile persoanei cu handicap (cupon, pensie, etc.);

Pentru persoana care v-a fi incadrata ca asistent personal:

- cerere de angajare;

- copie xerox carte de identitate;

- copie xerox certificat de nastere,  certificat de casatorie, dupa caz;

- copie de pe actele de studii;

- cazier judiciar;

- adeverinta medicala-dosar medical eliberat de medicul de familie sau de alta unitate sanitara autoriata care sa ateste starea de sanatate corspunzatoare - cu mentiunea apt de munca-angajare ca asistent personal;

- acordul persoanei cu handicap sau dupa caz al reprezentantului legal al acesteia, ori al familiei, exprimat in scris pentru angajare;

- declaratie pe propria raspundere ca va respecta obligatiile prevazute la art. 38 din Legea nr. 448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

- acte privind vechimea in munca la data angajarii;

- dosar cu sina;

Formulare

Descarcare/Vizualizare Cerere angajare asistent personal
Descarcare/Vizualizare Acord angajare asistent personal
Descarcare/Vizualizare Declaratie angajare asistent personal
Descarcare/Vizualizare 
Angajament angajare asistent personal

 

Primăria Săsciori

 

Str. Strada Principală 363, Săsciori 517660
Telefon : 0258 741 110
E-mail: primariasasciori@yahoo.com

              sasciori@ab.e-adm.ro

 
 
 

 

Copyright 2017 © comunasasciori.ro Webmaster www.virtualsolution.ro