Primăria Săsciori - România

 

Primăria Săsciori

ALEGERI LOCALE 2024 - Biroul electoral de circumscriptie nr. 64

UN MESAJ PENTRU VIITOR proiect finantat

prin Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

 

Şedinte consiliul local

Str. Strada Principală 363, Săsciori 517660
Telefon : 0258 741 110
E-mail: primariasasciori@yahoo.com

               sasciori@ab.e-adm.ro


Plateste on-line

                 
       
Primăria   Consiliul local   Departamente   Noutăţi   Informatii financiare

ACTE NECESARE PENTRU DEPUNERE DOSAR INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL

ACTE NECESARE PENTRU DEPUNERE DOSAR INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL

1. Cererea tip de acordare a dreptului la indemnizatia lunara pentru cresterea copilului; Descarcare/Vizualizare

2. Actul de identitate al solicitantlui (copie xerox si original);

3. Certificatul de nastere al copilului (copie xerox si original);

4. Certificatul de casatorie (copie xerox si original);

5. Adeverinta tipizata eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte indedplinirea conditiei privind stagiul de cotizare de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului; cu venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal (persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, trebuie sa prezinte in anul urmator dovada privind venitul efectiv realizat in vederea recalcularii indemnizatiei);

6. Copie xerox dupa decizia de suspendare a contractuluiindividual de munca, certificata conform cu originalul de catre angajator;

7 Dosar plic;

8. Extras de cont;

9. In situatia in care parintii copilului nu sunt casatoriti, dar copilul a fost recunoscut, indeplinirea conditiilor se demonstreaza pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelara;

10. Declaratia celuilalt parinte trebuie sa fie insotita de documente justificative din care sa rezulte daca a lucrat/ nu a lucrat in ultimele 12 luni, anterior datei nasterii copilului(Casa Judeteana de Pensii, adeverinta eliberata de angajator/ Administratia Finantelor Publice).

     - Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului si nu poate fi mai mica de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata si nici mmai mare de 8.500 lei.

     TERMEN DE DEPUNERE: 60 DE ZILE LUCRATOARE DUPA ULTIMA ZI DE CONCEDIU POSTNATAL

 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERTIE, LA REVENIREA IN ACTIVITATE DIN CONCEDIUL PENTRU CRESTEREA COPILULUI

1. Cerere tip de acordare a dreptului la stimulent;

2. Dovada (adeverinta eliberata de angajator) sau acte de la autoritatile competente despre reinceperea activitatii aducatoare de venituri profesionale;

3. Extras de cont;

4. Act de identitate solicitant (copie xerox si original);

5. Certificat de nastere copil (copie xerox si original);

6. Certificat de casatorie (copie xerox si original);

7. Dosar plic;

     TERMEN DE DEPUNERE: 30 DE ZILE CALENDARISTICE DE LA RELUAREA ACTIVITATII

NOTA - CEREREA DE ACORDARE A STIMULENTULUI PENTRU CRESTEREA COPILULUI SE DEPUNDE PERSONAL DE CATRE SOLICITANTUL ACESTUI DREPT.

 

 

Primăria Săsciori

 

Str. Strada Principală 363, Săsciori 517660
Telefon : 0258 741 110
E-mail: primariasasciori@yahoo.com

              sasciori@ab.e-adm.ro

 
 
 

 

Copyright 2017 © comunasasciori.ro Webmaster www.virtualsolution.ro