Primăria Săsciori - România

  Primăria Săsciori

UN MESAJ PENTRU VIITOR proiect finantat

prin Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

 

Şedinte consiliul local

Str. Strada Principală 363, Săsciori 517660
Telefon : 0258 741 110
E-mail: primariasasciori@yahoo.com

               sasciori@ab.e-adm.ro


Plateste on-line

                 
       
Primăria   Consiliul local   Departamente   Noutăţi   Informatii financiare

Hotărâri Consiliul Local

Înapoi la meniul anterior

 

2022

Hotararea 119/2022 - privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe similate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2023

Anexa la HCL nr.119/2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2023

Hotararea 111/2022 - privind acordarea unui mandat special dl primar Morar NIcolae Florin, reprezentant al Consiliului Local Sasciori in Adunarea generala a Asociatiei ”Apa Alba”

Hotararea 110/2022 - privind constatarea apartenentei la domeniul public al Comunei Sasciori, parcelarea unor imobile inscrise in CF 1679 a loc. Loman si prima inscriere si CF a unor imobile reprezentand caminele culturale din satele Capalna, Loman si Rachita

Hotararea 109/2022 - petru revocarea HCL 96/2022 privind actualizarea si completarea inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului public al comunei Sasciori prin adaugarea imobilului CF 77068 Stroia  la pozitia nou creata nr. 257

Hotararea 108/2022 - privind aprobarea deschiderii procedurii generale a insolventei  Regiei Locale Ocolul Silvic Valea Sebesului R.A

Hotararea 107/2022 - privind modificarea si completarea HCL 88/2022 privind actualizarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Sasciori pentru perioada 2020-2027

Hotararea 106/2022 - privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli materiale in vederea organizarii Serbarii Pomului de Craciun 2022

Hotararea 105/2022 -  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  MODERNIZARE CENTRU DE VALORIFICARE A PRODUSELOR LOCALE

Hotararea 104/2022 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului anual de investitii al comunei Sasciori pe anul 2022

Hotararea 103/2022 - privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare de stat pentru invatamantul primar si gimnazial din comuna Sasciori in anul scolar 2022-2023.

Hotararea 102/2022 - privind actualizarea HCL 56/2022 privind aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sociale si educative care se desfasoara in comuna Sasciori in anul 2022

Hotararea 101/2022 - privind insusirea Acordului de cooperare privind serviciul de gestionare a cainilor fara stapan din cadrul Filialei judetene Alba A.Co.R

Hotararea 100/2022 - privind alegerea presedintelui de sednta pentru sedinta ordinara din 28.11.2022

Hotararea 99/2022 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului anual de investitii al comunei Sasciori pe anul 2022

Hotararea 98/2022 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru obiectivul de investitii ”Retea de canalizare in Laz, Sebesel, Sasciori, Rachita, Colonie, comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 97/2022 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Sasciori la data de 30.09.2022

Hotararea 96/2022 - privind actualizarea si completarea inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului public al comunei Sasciori prin adaugarea imobilului CF 77068

Hotararea 95/2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara din 26.10.2022

Hotararea 94/2022 - privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect ”Realizare infrastructura de transport verde- Pista de biciclete in comuna Sasciori

Hotararea 93/2022 - privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect ”Achizitionarea de statii de reincarcare pentru autovehicule le electrice in comuna Sasciori”

Hotararea 92/2022 - privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de  proiect ”Achizitionarea de vehicule nepoluante- microbuze electrice, in parteneriat cu comuna Calnic.

Hotararea 91/2022 - privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect ”Cresterea eficientei energetice in cadrul Scolii Gimnaziale Sasciori, Obiectiv-  Gradinita cu program normal Capalna, comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 90/2022 - privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect ”Cresterea eficientei energetice in cadrul Scolii Gimnaziale Sasciori, Obiectiv- Gradinita cu program normal Sebesel, comuna Sasciori, jud Alba

Hotararea 89/2022 - privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect ”Cresterea eficientei energetice in cadrul Scolii Gimnaziale Sasciori, Obiectiv- Scoala Primara Duvlea Zdrenghea, sat Sebesel, comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 88/2022 - privind actualizarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Sasciori pentru perioada 2020-2027

Hotararea 87/2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta extraordinara cu convocare de indata din 13.10.2022

Hotararea 86/2022 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului anual de investitii al comunei Sasciori pe anul 2022.

Hotararea 85/2022 - privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea activitatii aferente proiectului ”Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apa si canalizare”

Hotararea 84/2022 - privind acordarea de sprijin financiar unor unitati de cult -Parohia Ortodoxa Capalna , comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 83/2022- privind acordul/avizul/autorizatia pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica, desfasurarea activitatilor comerciale si pentru activitati de agrement cu vehicule de teren in comuna Sasciori

Hotararea 82/2022 - privind insusirea documentatiei si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ”Reabilitare retea de apa potabila in localitatea Sasciori, comuna Sasciori, jud. Alba

Hotararea 81/2022 - privind actualizarea bunurilor imobile care apartin domeniului privat al comunei Sasciori d ela pozitia 98 la 106

Hotararea 80/2022 - privind aprobarea proiectului de ordine de zi al sedintei extraordinare din 10.10.2022

Hotararea 79/2022-privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta extraordinara din 10.10.2022

Anexa nr.1 la HCL 78/2022 - Bugetul local detaliat pe anul 2022

Hotararea 77/2022 -  privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Sasciori, jud. Alba

Hotararea 76/2022 - privind desemnarea reprezentantilor din cadrul Consiliului Local Sasciori in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnziale Sasciori pentru anul 2022-2023

Hotararea 75/2022 - privind emiterea Avizului Consiliului Local al comunei Sasciori , in calitate de administrator public pentru Reactualizare PUG si Regulament local de urbanism, comuna Sasciori, jud.Alba

Hotararea 74/2022 -privind Centrul de sacrificare Miorita oachesa

Hotararea 73/2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna septembrie

Hotararea 72/2022 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului anual de investitii a comunei Sasciori pe anul 2022

Anexa nr.1 la HCL 72/2022 - Bugetul Local detaliat pe anul 20222

Anexa nr.2 la HCL 72/2022 - Programul anual de investitii 2022

Hotararea 71/2022 - privind insusirea si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Sasciori”

Hotararea 70/2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta  17.08.2022

Hotararea 69/2022 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului Anual de Investitii a comunei Sasciori pe anul 2022

Anexa nr.1 la HCL 69/2022 - Bugetul Local detaliat pe anul 2022

Anexa nr.2 la HCL 69/2022 - Programul anual de investitii

Hotararea 68/2022 - privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Sasciori

Anexa nr.1 la HCL 682022 - Raportul de executie bugetara

Hotararea 67/2022 - privind insusirea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC IN SATUL RACHITA

Anexa nr.1 la HCL 67 - studiu de fezabilitate la obiectivul Extindere Retea iluminat public in sat Rachita

Hotararea 66/2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna august

Hotararea 65/2022 - privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor si a valorii totale cat si a cofintarii proprii pentru INFIINTARE CENTRU COMUNITAR IN COMUNA SASCIORI

Hotararea 64/2022 - privind actualizarea studiului de fezabilitate si a ondicatorilor tehnico-economici la obiectivul INFIINTARE CENTRU COMUNITAR IN COMUNA SASCIORI

Hotararea 63/2022 - privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilelor inscrise in CF 72432, 72440, 72423 Sugag si modificarea prin radierea pozitiilor nr.85, 91. 92.

Anexa la HCL 63/2022 -Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Sasciori

Hotararea 62/2022 - privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ”Extindere retea de canalizare pe strada Mare din localitatea Sasciori”

Anexa la HCL 62/2022 - documentatia de avizare a lucrarilor de interventii la ”Extindere retea de canalizare pe strada Mare din comuna Sasciori”

Hotararea 61/2022 privind constituirea Comitetului Consultativ Comunitar al comunei Sasciori si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia

Anexa nr.1 la HCL 61/2022 - Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului Consultativ Comunitar

Hotararea 60/2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului anual de investitii

Anexa nr.1 la HCL 60/2022 - Bugetul Local detaliat pe anul 2022

Anexa nr.2 la HCL 60/2022- Programul anual de investitii pe anul 2022

Hotararea 59/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Sasciori

Anexa la HCL 59/2022 la Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Sasciori

Anexa nr.1 la HCL 59/2022 la Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local- Domeniile de actvitate incare se pot organiza comisii de specialitate

Anexa nr.2 la HCL 59/2022 la Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local -Model al adresei prin care secretarul general transmite comisiei de specialitate

Anexa nr.3 la HCL 59/2022 la Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local - Model al adresei prin care comisia de specialitate transmite secretarului general documentele produse de aceasta

Anexa nr.4 la HCL 59/2022 la Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local - Model al avizului comisiei de specialitate

Anexa nr.5 la HCL 59/2022 la Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local - Model al registrului de evidenta a avizelor/rapoartelor de catre comisia de specialitate

Anexa nr.6 la HCL 59/2022 la Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local - Invitatie

Anexa nr.7 la HCL 59/2022 la Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local -Model al registrului de evidenta a avizelor/rapoartelor de catre comisia de specialitate

Anexa nr.8 la HCL 59/2022 la Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local - Model al registrului de evidenta

Anexa nr.9 la HCL 59/2022 la Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local -

Anexa nr.10 la HCL 59/2022 la Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local -

Anexa nr.11 la HCL 59/2022 la Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local -

Hotararea 58/2022 - privind aprobarea completarii registrului agricol al comunei Sasciori pentru perioada 2020-2024, excusiv in format electronic

Hotararea 56/2022 - Privind actualizarea HCL  27/2022 privind aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice sociale si educative care se desfasoara in comuna Sasciori in anul 2022

Anexa nr.1 la HCL 55/2022 - Bugetul Local Detaliat pe anul 2022

Hotararea 55/2022 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sasciori pe anul 2022

Hotararea 54/2022- privind aprobarea transmiterii bunului imobil cu CF 73076 din domeniul public al comunei Sasciori in domeniul public al Judetului Alba CETATE CAPALNA.

Hotararea 53/2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Iunie

Anexa nr. 1 la HCL 52/2022 - INVENTARUL bunurilor care apartin Domeniului Privat al comunei Sasciori

Hotararea 52/2022 - privind radierea poz.54, 67, 73, 77 si completarea cu noi pozitii a inventarului cuprinzand bunurile imobile care apartin domeniului privat al comunei Sasciori

Anexa la HCL 51/2022 - Act aditional nr.1 la contractul de concesiune nr 7720/2013 Capalna, Lunca Ghisii

Hotararea 51/2022 -privind modificarea art.1 Partile Contractante din contractul de concesiune nr. 7720/2013. Capalna, Lunca Ghisii

Hotararea 50/2022 - privind acordarea din bugetul local al unei sume de 70.000 lei sub forma de finantari nerambursabile pentru activitati non-profit local pe anul 2022

Anexa la HCL 49/2022 - Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Sasciori

Hotararea 49/2022 - privind aprobarea Planului de analiza si Acoperire a Riscurilor- Revizuit- la nivelul comunei Sasciori, judetul Alba

Hotararea 48/2022 - privind majorarea tarifelor din contractul de prestari servicii silvice nr.3542/2019 dintre Comuna Sasciori si Ocolul Silvic Sapcea RA

Anexa nr.1 la HCL 47/2022 - BUGETUL LOCAL DETALIAT pe anul 2022

Hotararea 47/2022 - privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului Anual de Investitii al comunei Sasciori pe anul 2022

Anexa nr. 1 la HCL 46/2022 - Deviz General Estimativ pentru obiectivul ”Construirea unui pod peste raul Sebes, in localitatea Capalna, comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 46/2022 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Construirea unui pod peste raul Sebes, in localitatea Capalna, comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 45/2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Mai

Hotararea 44/2022 - privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate gestionarii situatiilor de urgenta pentru comuna Sasciori, anul 2022

Hotararea 43/2022 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti investitiei MODERNIZAREA SCOLII GENERALE CU CLASELEI-VII , LOC. LOMAN

Hotararea 42/2022 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului anual de investitii al comunei Sasciori pe anul 2022

Anexa nr.2 la HCL 42/2022 - PROGRAMUL ANUAL DE INVESTITII 2022

Anexa nr.1 la HCL 42/2022 - BUGETUL LOCAL DETALIAT PE ANUL 2022

Hotararea 41/2022 - privind aprobarea contului de executie si a bugetului local al Comunei Sasciori la data de 31.03.2022

Anexa la HCL 41/2022 -  Raport de executie bugetara

Hotararea 40/2022 - privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozite, taxe locale si alete taxe asimilate si amenzi aplicabile in anul 2023

Anexa la HCL 40/2022

Hotararea 39/2022 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA SASCIORI

Hotararea 38/2022 - privind aprobarea achizitionarii de servicii de asistenta juridica si reprezentare a comunei Sasciori

Hotararea 37/2022 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului anual de investitii al comunei Săsciori pe anul 2022

Hotararea 36/2022 - privind modificarea si completarea anexei 2 din Hotararea nr. 10/2022 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Sasciori, judetul Alba

Hotararea 35/2022 - privind modificarea Cap. II. Obiectul contractului si Cap. IV Pretul inchirierii, prin incheierea unui act aditional la contractul nr. 3254/27.04.2017 de inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al comunei Sasciori in suprafata de 683,10 Ha, ca urmare a diminuarii suprafetei

Hotararea 34/2022 - privind repozitionarea si insusirea documentatiei tehnice a imobilului inscris in CF 70503 a loc. Sugag, situat in zona numita ”Poarta Raiului” fara a necesita modificarea suprafetei

Hotararea 33/2022 - privind acordarea de sprijin financiar a Unitatii de cult - Parohia Ortodoxa Romana Loman, judetul Alba

Hotararea 32/2022 - privind acordarea de sprijin financiar a Unitatii de cult - Parohia Ortodoxa Romana Sasciori, judetul Alba

Hotararea 31/2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna aprilie

Hotararea 30/2022 - privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare, cat si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru proiectele ce vor beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul local al comunei Sasciori

Hotararea 29/2022 - privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sasciori pe anul 2022

Hotararea 28/2022 - privind acordarea burselor sociale, burse de studiu, burse de merit si de performanta pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat (primar si gimnazial) din comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 27/2022 - privind aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sociale si educative care se desfasoara in comuna Sasciori in anul 2022

Hotararea 26/2022 - privind insusirea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului”Domeniul Schiabil Sureanu alimentare cu apa potabila si retea de canalizare”

Hotararea 25/2022 - privind insusirea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitie”Construire sala de clasa in incinta Scolii Primare Sebesel”

Hotararea 24/2022 - privind insusirea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitie ”Cresterea eficientei energetice in cadrul Scolii Gimnaziale Sasciori-obiectiv- Scoala Primara Duvlea Zdrenghea Sebesel”

Hotararea 23/2022 - privind insusirea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitie ”Cresterea eficientei energetice in cadrul Scolii Gimnaziale Sasciori-obiectiv- Gradinita cu program normal Sebesel”

Hotararea 22/2022 - privind insusirea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitie”Cresterea eficientei energetice in cadrul Scolii Gimnaziale Sasciori- obiectiv- Gradinita cu program nosrmal Capalna”

HCL 21/2022 - privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Sasciori la data de 31.12.2021

Anexa nr.1 la HCL 21/2022 Contul de executie al bugetului local al comunei Sasciori la data de 31.12.2021

Hotararea 20/2022 - privind stabilirea normativelor proprii pentru autovehiculele aflate in dotarea proprie a UAT SASCIORI

Hotararea 19/2022 - privind constatarea apartenentei, parcelarea si actualizarea inventarului domeniului privat si prima inscriere in cartea funciara a imobilului situat in zona nuita ”Delnita” din loc. Sebesel

Anexa la HCL nr. 19/2022

Hotararea 18/2022 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Contractului de inchiriere, precum si stabilirea taxelor pentru inchirierea caminelor culturale de pe raza comunei Sasciori, judetul Alba

Hotararea 17/2022 - privind alegerea d-lui MARTIN MIHAI GEORGE ca presedinte de sedinta pentru sedinta ordinara din ziua de 21 martie 2022

Hotararea 16/2022 - privind aprobarea Programului  anual pentru acordarea de finantari nerambursabile persoanelor fizice sau persoanelor juridice fara scop patrimonial, aferent anului 2022.

Hotararea 15/2022 - privind aprobarea achizitiei de servicii juridice de asistenta si reprezentare a comunei Sasciori.

Hotararea 14/2022- privind alegerea  presedintelui de sedinta pentru luna MARTIE 2022.

Hotararea 13/2022 - privind actualizarea poz.52 si aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilelor inscrise in CF 70934 SUGAG, CF 70925 SUGAG, CF 70799 SUGAG, CF 73192 CUGIR, CF 72392 SUGAG,CF 70963 SUGAG apartinand domeniului privat al co. Sasciori

Hotararea 12/2022 - privind insusirea documentatiei si aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii CONSTRUIREA UNUI POD PESTE RAUL SEBES IN LOCALITATEA CAPALNA, COMUNA SASCIORI

Hotararea 11/2022 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investitii Modernizare si extindere Scoala Generala cu clasele I-VIII, loc. Sasciori, com. Sasciori, jud. Alba.

Hotararea 10/2022 -  privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Sasciori, judetul Alba.

Hotararea 9/2022 - privind modificarea ART.1 PĂRŢILE CONTRACTANTE din contractul de concesiune nr. 2354/2017

 Hotararea 8/2022 - privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, precum si a indemnizatiilor cuvenite persoanelor cu handicap grav din comuna Sasciori, jud. Alba, pentru anul 2022.

Hotararea 7/2022 - privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrative si finantate prin bugetul consiliului local al comunei Sasciori pentru anul 2022.

Hotararea 6/2022 - privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat, pe anul 2022

Hotararea 5/2022 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sasciori pe anul 2022.

Hotatarea 4/2022 - privind alegerea  presedintelui de sedinta pentru luna FEBRUARIE 2022

Hotararea 3/2022 -  privind aprobarea retelei Scolare de pe raza comunei Sasciori, judetul Alba, pentru anul de invatamant 2022-2023

Hotararea 2/2022 -privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golului de casa pentru anul 2022

Hotararea 1/2022 - privind alegerea  presedintelui de sedinta pentru luna IANUARIE 2022

   2021

Hotararea 99/2021 - privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat pentru proiectul SOS rural, Cod SMIS 154170, Cod Apel:POCU/987/6/26 Operatiune compozita O.S.6.3, O.S.6.6/26

Hotararea 98/2021 - privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat pentru proiectul SOS urban, Cod SMIS 154191, Cod Apel:POCU/987/6/26 Operatiune compozita O.S.6.3, O.S.6.6/26

Hotararea 97/2021 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sasciori pe anul 2021

Hotararea 96/2021 - privind nivelurile pentru valorile  impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2022

Hotararea 95/2021 - privind aprobarea delegarii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al COMUNEI SASCIORI, JUDETUL ALBA,  a studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al COMUNEI SASCIORI, JUDETUL ALBA,  a Regulamentului de Organizare si functionare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata

Hotararea 94/2021 - privind acceptarea ofertei de donatie  terenului in suprafata de 1241 mp din suprafata totala de 15755 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 72663 Sasciori, avand numar cadastral 72663 situat in extravilanul Comunei Sasciori, jud. Alba

Hotararea 93/2021 - privind aprobarea documentatiei de prima inscriere in cartea funciara a imobilului inscris in T.P. nr. 14178/1058 emis in 13/08/2009, avand nr. de tarla 39, nr. parcela 1023, categoria de folosinta „pasune” in suprafata de 823076 mp, inscris la pozitia nr. 52 in domeniul privat al comunei Sasciori.

Hotararea 92/2021 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sasciori pe anul 2021

Hotararea 91/2021 - privind majorarea tarifelor din contractul de prestari servicii silvice nr. 3542 din 02.05.20219 incheiat intre Comuna Sasciori si Ocolul Silvic Sapcea Cugir RA

Hotararea 90/2021 - privind stabilirea cantitatior de masa lemnoasa ce se poate recolta in anul 2022 si a metodologiei de calcul al pretului de referinta al „masei lemnoase pe picior” din fondul forestier proprietate publica a comunei Sasciori ce se va vinde catre operatorii economici/grupuri de operatori economici, prin licitatii sau negocieri in anul 2022

Hotararea 89/2021 - privind modificarea si actualizarea anexei 2 - stat de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Sasciori, judetul Alba, aprobat prin HCL 49/2021

Hotararea 88/2021 - privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli materiale pentru organizarea serbarii Pomului de Craciun 2021

Hotararea 87/2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna decembrie 2021

Hotararea 86/2021 - privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, atat a valorii totale a proiectului cat si a cofinantarii proprii INFIINTARE CENTRU COMUNITAR IN COMUNA SASCIORI Axa priioritara 8, Prioritatea de Investitii 8.1. Obiectiv Specific 8.1.B, Apel de Proiecte nr. P.O.R./8/8.1/B/1/7 regiuni

Hotararea 85/2021 - privind insusirea documentatiei si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public cu investitia „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA SASCIORI, JUDETUL ALBA -ETAPA II”

Hotararea 84/2021 - privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul INFIINTARE CENTRU COMUNITAR IN COMUNA SASCIORI, Axa prioritara 8. Prioritatea de Investitii 8.1. Obiectiv Specific 8.1.B, Apel de Proiecte nr. P.O.R./8/8.1/B/1/7 regiuni

Hotararea 83/2021 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sasciori pe anul 2021

Hotararea 82/2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna noiembrie 2021

Hotararea 81/2021 - privind modificarea si completarea art. 4 al HCL nr. 8/2021, actualizat prin HCL 53/2021 privind stabilirea cantitatilor de masa lemnoasa ce se poate recolta si vinde in anul 2021 si a metodologiei de calcul, a pretului de referinta al „masei lemnoase e picior” din fondul forestier proprietate publica a comunei Sasciori

Hotararea 80/2021 - privind acordarea burselor sociale, burse de studiu, burse de merit si de performanta pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat (primar si gimnazial) din comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 79/2021 - pentru participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice pentru proiectul cu titlul: „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE SASCIORI, OBIECTIV - SCOALA PRIMARA DUVLEA-ZDRENGHEA, COMUNA SASCIORI, JUDETUL ALBA”

Hotararea 78/2021 - pentru participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice pentru proiectul cu titlul: „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE SASCIORI, OBIECTIV - GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SEBESEL, COMUNA SASCIORI, JUDETUL ALBA”

Hotararea 77/2021 - pentru participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice pentru proiectul cu titlul: „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE SASCIORI, OBIECTIV - GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CAPALNA, COMUNA SASCIORI, JUDETUL ALBA”

Hotararea 76/2021 - privind aprobarea executiei bugetare pe trim III anul 2021

Hotararea 75/2021 - privind modificarea taxei speciale de salubrizare instituita prin HCL nr. 72/2015 si aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei de salubrizare pe teritoriul comunei Sasciori, judetul Alba

Hotararea 74/2021 - privind rectificarea bugetului de venituri si chestuieli al comunei Sasciori pe anul 2021

Hotararea 73/2021 - privind stabilirea normativelor proprii pentru autovehiculele aflate in dotarea proprie a unitatii administrativ teritoriale Comuna Sasciori

Hotararea 72/2021 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general al obiectivului de investitii RETEA DE CANALIZARE IN LAZ, SEBESEL, SASCIORI, RACHITA, COLONIE, COMUNA SASCIORI, JUDETUL ALBA

Hotararea 71/2021 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investitii MODERNIZARE STRAZI DIN COMUNA SASCORI, JUDETUL ALBA

Hotatarea 70/2021 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general al obiectivului de investitii MODERNIZARE DRUMURI DC 51 SI STRAZI SAT RACHITA, COMUNA SASCIORI, JUDETUL ALBA”

Hotatarea 69/2021 - privind modificarea anexei 1 parte integranta din HCL 56/2021 privind incheierea unui act aditional la contractul de delegare incheiat cu SC APA CTTA SA Alba avand ca obeict concesionarea unor bunuri rezultate din lucrarile de bransare - racoradare la reteaua de alimentare cu apa si canalizare  in sensul evidentierii valorilor fara TVA, precum si indreptarea erorii materiale privind nr. PVR aferent pozitiei 254 anexa

Hotatarea 68/2021 - privind constatarea apartenentei, indreptarea erorii materiale si dezmembrarea imobilului inscris in Cartea Funciara nr. 75512 UAT Sasciori situat in COmuna Sasciori, sat Sasciori, nr. 389H, jud. Alba

Hotatarea 67/2021 - privind parcelarea imobilului inscris in Cartea Funciara nr. 137 Sebesel, actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Comunei Sasciori si prima inscriere in Cartea Funciara a imobilului „pasune” situat in loc numit Ocing avand nr.top.1104/1/2 a localitatii Sebesel

Hotatarea 66/2021 - privind desemnarea reprezentantilor din cadul Consiliului Local Sasciori in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Sasciori pentru anul scoalr 2021 - 2022

Hotatarea 65/2021 -

Hotatarea 64/2021 - privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile persoanelor fizice sau persoanelor juridice fara scop patrimonial, aferent anului 2021

Hotatarea 63/2021 - privind alegerea d-nei/d-lui consilier Gavrila Ilie ca presedinte de sedinta pentru luna octombrie 2021

Hotatarea 62/2021 - privind modificarea si completarea art.4 al HCL nr. 112/2020 privind aprobarea proiectului, a indicatorilortehnico-economici si a bugetului, aferente proiectului „Dotarea Scolii Gimnaziale Sasciori si a structurilor arondate ca echipamente de protectie si containere sanitare pentru consolidarea capacitatii de reactie la criza sanitara”

Hotatarea 61/2021 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sasciori pe anul 2021

Hotatarea 60/2021 - privind completarea art. 4 al HCL nr. 112/2020 privind aprobarea proiectului a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului, aferente proiectului

Hotatarea 59/2021 - privind alegerea d-nei/d-lui consilier MARTIN MIHAI-GEORGE ca presedinte de sedinta pentru luna SEPTEMBRIE 2021

Hotatarea 58/2021 - privind aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sociale si educative care se desfasoara in comuna Sasciori in anul 2021

Hotatarea 57/2021 - privind constatarea apartenentei, parcelarea unor imobile cu nr.top. 721/a/1 inscris in Cartea Funciara nr. 3 a localitatii Rachita, actualizarea domeniului public si prima inscriere in Cartea Funciara a drumului cu nr. top. 721/a/1/2 din satul Rachita

Hotatarea 56/2021 - privind incheierea unui act aditional de delegare incheiat cu S.C Apa C.T.T.A. S.A. Alba avand ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din lucrarile de bransare - racordare la reteaua de alimentare cu apa si canalizare

Hotatarea 55/2021 - privind constatarea apartenentei, parcelarea unor imobile inscrise in Cartea Funciara nr. 20 a localitatii Sasciori, Cartea Funciara nr. 138 a localitatii Sebesel si actualizarea inventarului domeniului public, pentru imobilele reprezentand drumurile vicinale „calea Unghisor”, „calea Ciungilor” si adaugarea a doua pozitii noi reprezentand drumurile de exploatare nr. 267/2/1 respectiv 281/1/2

Hotatarea 54/2021 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Hotatarea 53/2021 - privind actualizarea art. 4 al HCL nr. 8/2021 pprivind stabilirea cantitatilor de masa lemnoasa ce se poate recolta si vinde in anul 2021 si a metodologiei de calcul, a pretului de referinta al „masei lemnoase pe picior” din fondul forestier proprietate publica a comunei Sasciori

Hotatarea 52/2021 - privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 40/2021 privind aprobarea tarifelor distincte practicate de catre operatorul economic delegat, Asociererea SC RER VEST S.A./S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. in raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale si similare desfasurata in Zona 2 - Lot 2 Tartaria a judetului Alba in baza contractului de delegare prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor nr. 223/27.12.2018

Hotatarea 51/2021 - privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sasciori si indreptarea erorii materiale asupra inscrierii Constructiei C1 din CF 74457 UAT Sasciori

Hotararea 50/2021 - privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 3522/18.07.2013, avand ca obiect inchirierea unui „teren neproductiv” din domeniul public al com. Sasciori, situat in loc. Sasciori, judetul Albaa, in suprafata de 270 mp

Hotararea 49/2021 - privind aprobarea actualizarii organigramei si a statului de functii din aparatul de specialitate al primarului cmunei Sasciori, judetul Allba

Hotararea 48/2021 - privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 2585/08.05.2008, cu privire la imobilul inscris in CF 2984 al comunei sasciori, cu nr. cad./top148/1/2, in suprafata de 101 mp - proprietatea comunei Sasciori, jud. Alba

Hotararea 47/2021 - privind aprobarea documentului de sinteza integrat al studiilor de fezabilitate ale comunelor Sasciori, Sugag si Blandiana, in cadrul

Hotararea 46/2021 - privind alegerea d-nei/d-lui consilier MIRCA NICOLAE ca presedinte de sedinta pentru luna AUGUST 2021

Hotararea 45/2021 - privind insusirea documentatie si aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul RETEA DE DISTRIBUTIE APA POTABILA SI BRANSAMENTE SAT LAZ, COMUNA SASCIORI, JUD. ALBA

Hotararea 44/2021 - privind indreptarea erorii materiale strecurate in Art. 1 al HCL nr. 35/2021 privind completarea art. 4 al HCl nr. 8/2021 privind stabilirea cantitatilor de masa lemnoasa ce se poate recolta si vinde in anul 2021 si a metodologiei de calcul, a pretului de referinta al „masei lemnoase pe picior” din fondul forestier proprietate publica a comunei Sasciori

Hotararea 43/2021 - privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Sasciori pentru anul 2021

Hotararea 42/2021 - privind aprobarea executiei bugetare pe trim II anul 2021

Hotararea 41/2021 - privind aprobarea cheltuielilor legate de proiect atat a valorii totale, cat si a cofinantarii proprii aferente proiectului „Asigurarea accesului elevilor de la nivelul comunei Sasciori la procesul de invatare online prin furnizarea tabletelor scolare si a altor echipamente IT pentru activitati didactice”

Hotararea 40/2021 - privind aprobarea tarifelor unice si a tarifelor unice si a tarifelor distince practicate de catre operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST SA/SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale si similare desfasurata in Zona 2 - Lot 2 Tartaria a judetului Alba in baza contractului de delegare prin concesiune a activitatii de colectare si transport  a deseurilor nr. 223/23.12.2018

Hotararea 39/2021 - privind aprobarea actului aditional la protocolul de colaborare nr. MMJS/1111/MS/7328/MEN/8959/UAT/45/2019 incheiat intre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si U.A.T. Sasciori, jud. Alba, pentru implementarea proiectului „Crearea si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale” Cod SMIS 2014: 122607

Hotararea 38/2021 - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de asistenta si reprezentare a comunei Sasciori

Hotararea 37/2021 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Hotararea 36/2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna iulie 2021

Hotararea 35/2021 - privind completarea art. 4 al HCL nr. 8/2021 privind stabilirea cantitatilor de masa lemnoasa ce se poate recolta si vinde in anul 2021 si a metodologiei de calcul, a pretului de referinta al „masei lemnoase pe picior” din fondul forestier proprietate publica a comunei Sasciori

Hotararea 34/2021 - privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 33/2021 - privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 32/2021 - privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 31/2021 - privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 30/2021 - privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 29/2021 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Hotararea 28/2021 - privind aprobarea executiei bugetare pe trim. I anul 2021

Hotararea 27/2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta din data de 21.05.2021

Hotararea 26/2021 - privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, atat a valorii totale a proiectului, cat si a cofinantarii proprii, INFIINTARE CENTRU COMUNITAR IN COMUNA SASCIORI

Hotararea 25/2021 - privind aprobarea studiului de oportunitate si aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul INFIINTARE CENTRU COMUNITAR IN COMUNA SASCIORI

Hotararea 24/2021 - privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si tacele locale locale si alte taxe asimilate acetora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2022

Hotararea 23/2021 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sasciori pe anul 2021

Hotararea 22/2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta din data de 19.04.2021

Hotararea 21/2021 - privind aprobarea cheltuielilor  legate de proiect, atat a valorii totale, cat si a cofinantarii proprii aferente proiectului „Asigurarea accesului elevilor de la nivelul comunei Sasciori la procesul de invatare online prin furnizarea tabletelor scolare si a altor echipamente IT pentru activitati didactice”

Hotararea 20/2021 - privind transmiterea unei suprafete de teren din administrarea Consiliului Local Sasciori, in administrarea Consiliului Judetean Alba

Hotararea 19/2021 - privind constatarea apartenentei, parcelarea unor imobile inscrise in Cartea Funciara nr. 4 a localitatii Laz, Cartea Funciara nr. 15 a localitatii Laz, actualizarea inventarului domeniului public si prima inscriere in cartea funciara a unor imobile, reprezentand strazile „De Sus, Cimitirului, Bisericii, Morii, Pe Vale, Peste Rau, Raului, Mica”, „Drumul vicinal de Sub Ses”, din localitatea Laz, respectiv Gradinita cu program normal din satul Sebesel si Scoala Primara Duvlea-Zdrenghea din satul Sebesel

Hotararea 18/2021 - privind insusirea si aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI SASCIORI PENTRU PERIOADA 2020 -2027

Hotararea 17/2021 - privind modificarea si completarea Art. 1(2) al HCL 106/2020 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2021

Hotararea 16/2021 - privind modificarea art. 1 al HCL nr. 98/02.12.2020, conform dispozitiilor H.G. nr. 1064/04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului inim al burselor sociale, burselor de invatamant preuniversitar de stat (primar si gimnazial) din comuna Sasciori, jduetul Alba

Hotararea 15/2021 - privind inccetarea contractului de concesiune nr. 3244/19.06.2008, cu privire la concesionarea imobilului „teren construibil” situat in zona turistica Poarta Raiului, pe teritoriul administrativ al com. Sugag, proprietar com. Sasciori, judetul Alba, inscris in CF nr. 7017, cu nr. cad. unic 295/2, in suprafata de 1.728 mp

Hotararea 14/2021 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a localitatii din Judetul Alba, aplicabil la nivelul UAT - Comuna Sasciori

Hotararea 13/2021 - privind acoperirea golului de casa din excedentul bugetului local al anului 2020

Hotararea 12/2021 - aprobarea executiei bugetare pe trim IV anul 2020

Hotararea 11/2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta din data de 30.03.2021

Hotararea 10/2021 - privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din famiile beneficiare de venit minim garantat, pe anul 2021

Hotararea 9/2021 - privind insusirea documentatiei si aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul RETEA DE CANALIZARE IN LAZ, SEBESEL, SASCIORI, RACHITA, COLONIE, COMUNA SASCIORI, JUDETUL ALBA

Hotararea 8/2021 - privind stabilirea cantitatilor de masa lemnoasa ce se poate recolta si vinde in anul 2021 si a metodologiei de calcul, a pretului de referinta al „masei lemnoase pe picior” din fondul forestier proprietate publica a comunei Sasciori

Hotararea 7/2021 - privind darea in administrare a Salii de sport cu nivel de practica Sportiva competitionala locala din localitatea Sasciori, comuna Sasciori, judetul Alba, cu bunurile si dotarile aferente acestora din administrarea Consiliului Local al Communei Sasciori in administrarea Scolii Gimnaziale Sasciori

Hotararea 6/2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta din data de 22.02.2021

Hotararea 5/2021 - privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului local al comunei Sasciori pentru anul 2021

Hotararea 4/2021 - privind aprobarea retelei Scolare de pe raza comunei Sasciori pentru anul de invatamant 2021 - 2022, comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 3/2021 - privind acoperirea golului de casa din excedentul bugetului local al anului 2020

Hotararea 2/2021 - privind modificarea si completarea art. 1 al HCL nr. 88/2020 privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Sasciori

Hotararea 1/2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta din data de 14.01.2021

              2020

Hotararea 113/2020 - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de asistenta si reprezentare a comunei Sasciori

Hotararea 112/2020 - privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico - economici si a bugetului, aferente proiectului „Dotarea Scolii Gimnaziale Sasciori si a structurilor arondate cu echipamente de protectie si containere sanitare pentru consolidarea capacitatii de reactie la criza sanitara

Hotararea 111/2020 - privind aprobarea Acordului de Parteneriat in vederea accesarii programului de investitii „Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final

Hotararea 110/2020 -

Hotararea 109/2020 - privind stabilirea normativelor proprii pentru autovehiculele aflate in dotarea proprie a unitatii administrativ teritoriale Comuna Sasciori

Hotararea 108/2020 - privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli materiale pentru organizarea serbarii Pomului de Craciun 2020

Hotararea 107/2020 - privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Sbuchea Gheorghe, ca urmare a demisiei acestuia si vacantarea postului de consilier local.

Hotararea 106/2020 - privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2021

Hotararea 105/2020 -

Hotararea 104/2020 - privind acceptarea donatiei terenului inscris in Cartea Funciara nr. 75054 Sasciori, avand numar cadastral 75054, nr. parcela 816/1/6/2/1, in suprafata totala de 138 mp, situat in intravilanul Comunei Sasciori, sat Sebesel, judetul Alba

Hotararea 103/2020 - privind constatarea apartenentei, parcelarea unor imobile inscrise in Cartea Funciara nr. 138 Sebesel, actualizare inventar domeniul public si prima inscriere in cartea funciara a unor imobile, reprezentand strazile „Beiului” si „Cota” din localitatea Sebesel

Hotararea 102/2020 - privind indreptarea unei erori materiale aferente unui articol din HCL nr. 76/2020, actualizare a inventarului privind bunurile care apartin domeniului public al Comunei Sasciori aprobat prin HCL nr. 26/2001 si prima inscriere in cartea funciara a doua tronsoane de drum aferent drumului comunal DC 51

Hotararea 101/2020 - privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba - Parohia Ortodoxa Dumbrava

Hotararea 100/2020 - privind mandatarea in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei GAL Valea Ampoiului - Valea Muresului a d-lui Morar Nicolae Florin

Hotararea 99/2020 - privind desemnarea unui reprezentant al primarului si reprezentantiilor Consiliului Local Sasciori in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Sasciori pentru anul scolar 2020-2021

Hotararea 98/2020 - privind acordarea burselor sociale, burse de studiu, burse de merit si performanta pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat (primar si gimnazial) din comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 97/2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 96/2020 - privind aprobarea executiei bugetare pe trim III anul 2020

Hotararea 95/2020 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Sasciori

Hotararea 94/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta in data de 02.12.2020

Hotararea 93/2020 - privind aprobarea actualizarii comisiilor de evaluare a ofertelor nominalizare in art. 6 al HCL nr. 64/2020, respectiv in art. 9 al HCL nr. 80/2020, ca urmare a incetarii mandatelor de consilieri locali

Hotararea 92/2020 - privind aprobarea indreptarii erorii materialedin art. 3 al Hotararii Consiliului Local nr. 77/2020 aferenta proiectului „Modernizare Scoala Generala cu clasele I-VIII, localitatea Loman, comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 91/2020 - privind aprobarea cheltuielilor legate de proiect, atat a valorii totale, cat si a cofinantarii proprii aferente proiectului „Asigurarea accesului elevillor de la nivelul comunei Sasciori la procesul de invatare onlince prin furnizarea tabletelor scolare si a altor echipamente IT pentru activitati didactice

Hotararea 90/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna noiembrie 2020

Hotararea 89/2020 - privind alegerea domnului viceprimar al Comunei Sasciori

Hotararea 88/2020 - privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Sasciori

Hotararea 87/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna octombrie 2020

Hotararea 86/2020 - privind aprobarea Acordului de parteneriat in vederea accesarii programului de investitii „Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si integrare a activitatilor de transport distributie si consum final”

Hotararea 85/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta in data de 25.09.2020

Hotararea 84/2020 - privind aprobarea listei intermediare pentru licitatie, a preturilor de pornire si a pasului de licitare, a masei lemnoase pe picior are se va vinde catre agenti economici din productia anului 2020

Hotararea 83/2020 - privind acceptarea ofertei de donatie a terenului inscris in CF nr. 72157 Sasciori, avand numar cadastral 72157, in suprafata totala de 995 mp, situat in extravilanul Comunei sasciori, judetul Alba

Hotararea 82/2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 81/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta in data de 16.09.2020

Hotararea 80/2020 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a imobilului „pasune” inscris in CF nr. 78129 - Cugir, cu nr. cad./top. 78129, in suprafata de 50 mp, proprietatea privata a comunei Sasciori, judetul Alba

Hotararea 79/2020 - privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 78/2020 - privind acordarea din bugetul local a unei sume de 45.000 lei sub forma de finantari nerambursabile pentru activitati non-profit de interes local pe anul 2020

Hotararea 77/2020 - privind aprobarea Cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizare Scoala generala cu clasele I - VIII Localitatea Loaman, comuna Sasciori, judetul Alba” Axa prioritara 10, Prioritatea de Investitii 10.1, Obectiv specific 10.1, Apel de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.1b/7 Regiuni

Hotararea 76/2020 - privind constatarea apartenentei, parcelarea unor imobile inscrise in CF nr. 3 Rachita, CF nr. 10 Loman, CF nr. 87 Loman, actualizare inventar domeniul public si prima inscriere in CF a unor imobile, reprezentand strazile „Spre Hotar, Lucanilor, Catre Valcele, Calea spre Hotar, De Sus, Pianului, Scorus, Cimitirului, Catre Mlaca” , Drumul Vicinal „Carare” din localitatea Rachita i prima inscriere in cartea funciara a Drumului Comunal DC 51

Hotararea 75/2020 - privind modificarea si completarea corespunzatoare a inventarului cuprinzand bunurile imobile care apartin domeniului privat al Comunei Sasciori

Hotararea 74/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta in data de 31.08.2020

Hotararea 73/2020 - privind modif. hotararii nitiale de aprobare a cererii de finantare a chelt. aferente proiectului „Modern. si extindere Sc. gen. cu cls. I-VIII Sasciori”

Hotararea 72/2020 - privind acordarea de sprijin financiar a unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 71/2020 - privind modif. si completarea coresp. a Anexei la HCL nr. 52/2009 privind insusirea de catre CL Sasciri a bunurilor imobile care apartin domeniului privat al comunei Sasciori cf. HCL nr. 79/2009 privind aprobarea docum. de dezmembrare a imobilului teren cu nr. cad. 295 in supr. de 757.740 mp in 25 loturi

Hotararea 70/2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 69/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta in data de 06.08.2020

Hotararea 68/2020 - privind aprobarea demararii investitiei „Modernizare sistemului de iluminat public stradal in comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 67/2020 - Privind alegerea presedintelui de sedinta in data de 10.07.2020

Hotararea 66/2020 - privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizare Scoala generala cu clasele I-VIII, localitatea Loman, comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 65/2020 - privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizare si extindere Scoala generala cu clasele I-VIII, localitatea Sasciori, comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 64/2020 - privind aprobarea conccesionarii prin licitatie publica deschisa a imobilului „curti-constructii” inscris in CF nr. 70188 - Sugag, cu nr. cad/top. 295/8, in suprafata de 2179 mp, proprietatea comunei Sasciori, judetul Alba.

Hotararea 63/2020 - privind modificarea art. 2 din HCL nr. 7/2020 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico economici la obiectivul „Modernizare strazi in sat Loman, comuna Sasciori, judetul Alba”.

Hotararea 62/2020 - privind aprobarea executiei bugetare pe trim II anul 2020

Hotararea 61/2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 60/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta din data de 09.07.2020

Hotararea 59/2020 - privind aprobarea realizarii investitiei „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 58/2020 - privind aprobarea implementarii proiectului de investitie: Studiu de fezabilitate „Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Sasciori”

Hotararea 57/2020 - pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul comunei Sasciori

Hotararea 56/2020 - privind incetarea contractului de concesiune nr. 5852/03.11.2008, cu privire la concesionarea imobilului „teren construibil” situat in zona turistica Poarta Raiului, pe teritoriul administrativ al com. Sugag, proprietar com. Sasciori, judetul Alba, inscris in CF nr. 70188, cu nr. cad. unic 295/8, in suprafata de 2179 mp

Hotararea 55/2020 - privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba

Hotararea 54/2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 53/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea 52/2020 - privind modificarea art. 2 din HCL 18/2020.

Hotararea 51/2020 - privind aprobarea P.U.D. „CONSTRUIRE CENTRU DE FORMARE”.

Hotararea 50/2020 - privind insusirea documentatiei si aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Extindere apa potabila si bransamente, comuna Sasciori, judetul Alba”.

Hotararea 49/2020 - privind acordarea de sprijin financiar unor Unitati de cult din comuna Sasciori, judetul Alba.

Hotararea 48/2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 47/2020 - privind aprobarea contului de executie bugetara la 31 martie 2020

Hotararea 46/2020 - privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2021

Hotararea 45/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea 44/2020 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI actualizata si a indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul „Modernizare scoala generala cu clasele I-VIII, localitatea Loman, comuna Sasciori, judetul Alba”.

Hotararea 43/2020 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI actualizata si a indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul „Modernizare si extindere Scoala generala cu clasele I-VIII, localitatea Sasciori, comuna Sasciori, judetul Alba”.

Hotararea 42/2020 - privind stabilires modului de desfasurare a sedinteor Consiliului Local al comunei Sasciori, precum si modalitatea exercitarii dreptului de vot, pe perioada instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.

Hotararea 41/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea 40/2020 - privind insusirea documentatiei si aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Amenajare centru educational pentru copii, loc. Loman, comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 39/2020 - privind asocierea comunei Sasciori cu S.C. APA CTTA S.A. Alba in vederea implementarii proiectului „Modernizare retele de apa potabila si canalizare in comuna Sasciori, judetul Alba”

Hotararea 38/2020 - privind aprobarea listei intermediare pentru licitatie, a preturilor de pornire si a pasului de licitare, a masei lemnoase pe picior care se va vinde catre agentii economici din productia anului 2020

Hotararea 37/2020 - privind incasarea sumelor retinute pentru fondul de regenerare retinut de catre Ocolul Silvic Valea Sebesului

Hotararea 36/2020 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sasciori pentru anul 2020

Hotararea 35/2020 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sasciori

Hotararea/ 34/2020 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Sasciori, judetul Alba, pentru anul 2020

Hotararea 33/2020 - privind modificarea si completarea art. 2 din HCL nr. 40/2016 privind organizarea comisiilor pe domenii de activitate al Consiliului Local al comunei Sasciori,modificata si completata de HCL nr. 36/2019

Hotararea 32/2020 - privind validarea mandatului d-lui consilier Suciu Gheorghe Andrei

Hotararea 31/2020 - privind incetarea, de drept, a mandatului de consilier comunal al domnului Furdui Petru Valentin

Hotararea 30/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea 16/2020 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al COmunei Sasciori pe anul 2020

Hotararea 11/2020 - privind rezilierea contractului de concesiune nr. 5880/14.08.2018, cu privire la imobil inscris in CF 74416 - Sasciori, in suprafata de 4915 mp

               2019

Hotararea 63/2019 - privind aprobarea Organigramei şi Statutului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului.

               2018

Hotararea 95 / 2018

Hotararea 94 / 2018

 

 

 

Primăria Săsciori

 

Str. Strada Principală 363, Săsciori 517660
Telefon : 0258 741 110
E-mail: primariasasciori@yahoo.com

              sasciori@ab.e-adm.ro

 
 
 

 

Copyright 2017 © comunasasciori.ro Webmaster www.virtualsolution.ro