Primăria Săsciori - România

  Primăria Săsciori

UN MESAJ PENTRU VIITOR proiect finantat

prin Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

 

Şedinte consiliul local

Str. Strada Principală 363, Săsciori 517660
Telefon : 0258 741 110
E-mail: primariasasciori@yahoo.com

               sasciori@ab.e-adm.ro


Plateste on-line

                 
       
Primăria   Consiliul local   Departamente   Noutăţi   Informatii financiare

Căsătorii

Înapoi la meniul anterior

         ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI
- ACTELE DE IDENTITATE ALE VIITORILOR SOŢI(CEL PUTIN UNUL DINRE EI SA FIE CU DOMICILIUL SAU REŞEDINŢA ÎN SĂSCIORI - în original şi în copie;
- CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE VIITORILOR SOŢI - în original şi în copie;
- CERTIFCATELE PRENUPŢIALE ELIBERATE DE MEDICUL DE FAMILIE, CARE SĂ CUPRINDĂ MENŢIUNEA EXPRESĂ ,,SE POATE CĂSĂTORI,, , VALABILE 14 ZILE (DE LA DATA ELIBERĂRII PÂNĂ LA DATA CĂSĂTORIEI);
- DATE DESPRE DOI MARTORI (NUME, PRENUME, DOMICILIUL, B.I.C.I. SERIA ŞI NR.);
- DUPĂ CAZ: SENTINŢĂ DE DIVORŢ DEFINITIVĂ, IREVOCABILĂ ŞI EXECUTORIE, CERTIFICAT DE DECES AL FOSTULUI SOŢ - în copie xerox;
  PENTRU UN CETĂŢEAN STRĂIN
- PENTRU CETĂŢENII UE SAU SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN, DOCUMENTUL DE IDENTITATE SAU PAŞAPORTUL EMISE DE STATUL APARŢINĂTOR;
- DOCUMENTUL ELIBERAT ORI AUTENTIFICAT DE MISIUNILE DIPLOMATICE SAU OFICIILE CONSULARE ACREDITATEE ÎN ROMÂNIA DIN CARE SA REZULTE CĂ CETĂŢEANUL STRĂIN ÎNDEPLINEŞTE CONDIŞIILE DE FOND CERUTE DE LEGEA SA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎN ROMÂNIA;
- DOCUMENTELE ELIBERATE DE AUTORITĂŢILE COMPETENTE ALE STATULUI DE CETĂŢENIE DATATE RECENT - MAXIMUM 3 LUNI DE LA EMITERE;

- DECLARAŢII NOTARIALE ALE AMBILOR SOŢI DIN CARE SĂ REZULTE CĂ ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE NECESARE ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI ÎN ROMÂNIA;

- DUPĂ CAZ, ŞI ALTE DOCUMENTE SOLICITATE DE OFIŢERUL DE STARE CIVILĂ;
 
      ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE: se eliberează unuia dintre soţi, sau la cerere, ambilor soţi; pentru soţul supravieuitor sau în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se pot elibera certificate de casatorie cu menţiunile corespunzîtoare.
 

 

Primăria Săsciori

 

Str. Strada Principală 363, Săsciori 517660
Telefon : 0258 741 110
E-mail: primariasasciori@yahoo.com

              sasciori@ab.e-adm.ro

 
 
 

 

Copyright 2017 © comunasasciori.ro Webmaster www.virtualsolution.ro